Vi lærer – og lykkes

 
_POP9742_ambita_highres_feb18_1.jpg
 

Både kundebehov og markeder er i endring. Derfor er også Ambita i endring.


Verden er i kontinuerlig forandring. Det har blitt en klisje å påpeke det – selv om endringskreftene i samfunnet påvirker oss daglig. For noen er det skummelt og ubehagelig, for oss i Ambita er det spennende og berikende. Men fremfor alt er det uunngåelig.

Den viktigste driveren i de siste 100 årenes endringer er teknologi – først og fremst informasjonsteknologi. Datamaskiner har gitt oss mulighet til ikke bare å samle, lagre og å prosessere data digitalt, men kanskje aller viktigst; dele og bruke data i form av informasjon og i prosesser som i praksis digitaliserer store deler av livene vi lever.

Denne utviklingen går rett til kjernen av hva Ambita er og hva vi gjør; et ledende teknologiselskap som forvalter og foredler eiendomsdata som er helt avgjørende for hvordan samfunnet fungerer. Men også en utvikler og partner i arbeidet med å digitalisere prosesser rundt alt som har med eiendom å gjøre.

Når markeder og kunder endrer seg, skaper dette muligheter til å utforske nye forretningsmodeller. Vårt utgangspunkt er tilgangen på alle relevante data og lang erfaring med å bearbeide og tilgjengeliggjøre disse gjennom mer enn 30 år. Dette er en del av vårt DNA. Samtidig opplever vi en eksponentiell vekst i tilgangen på data og datakilder.

 
Stoltzen 2018 ST2018-60_mednavn.jpg
 

Det representerer en mulighet til å bli enda mer datadrevne og til å utvikle nye produkter og tjenester, forankret i kundenes og markedets behov – og ikke minst bidra til at også våre kunder kan bli mer datadrevne. På den måten realiserer vi vår overordnede ambisjon om å gjøre eiendomsmarkedet enda mer transparent og effektivt.

Når omgivelser, markeder og kundebehov endrer seg, kommer Ambitas læringsevne til sin rett. For det holder ikke lenger å følge etter når verden beveger seg fremover. De som lykkes leder, er proaktive, ser mulighetene og finner en vei forbi hindringene. Og den holdningen er også en del av Ambitas DNA.

Den kjente organisasjonsrådgiveren Peter Drucker hevdet at “kultur spiser strategi til frokost”. Teknologi og løsninger, planer, posisjoner og timing ikke er nok, når målet er å treffe markedet med de riktige tjenestene og produktene i rett øyeblikk. Enda en forutsetning må være på plass, nemlig menneskene.

Ambita har vært på en spennende, men krevende reise de siste årene, der endring, læringsvilje og hastighet har vært avgjørende for suksess. Det har vi lykkes med fordi kulturen i organisasjonen er formet gjennom mange år, av ansatte med lang erfaring og dyp kunnskap om det vi gjør – som finner sammen med nye kollegaer med en annen bakgrunn, en annen historie og andre kvaliteter.

Evnene til å finne løsninger sammen, og til å spille hverandre gode i møte med et næringsliv og et samfunn i endring, er et svært godt utgangspunkt for å lykkes i fremtiden. At vi kontinuerlig endrer oss og fortsetter å lære, ser hva som kreves, har teknologien som trengs og er attraktive i rekrutteringsmarkedet gjør Ambita til et av de mest spennende stedene å være i de neste årene.