Tillitsbasert ledelse og kultur

De ansatte er Ambitas vei til suksess og tillitsbasert ledelse er lønnsomt!
Flere og flere organisasjoner innser at det er menneskene i organisasjonen som utgjør forskjellen for deres suksess. Menneskene er ikke bare en viktig ressurs, men helt avgjørende for å lykkes med strategien. Mye kan kopieres og automatiseres, men menneskers evne og ønske til å gi av seg selv til fellesskapets beste er unikt for hver enkelt organisasjon.   

 
Ambita Web (11 of 13).jpg
 

Våre ansatte er den viktigste faktoren for Ambitas vekst og innovasjon. Deres kunnskap, erfaring og engasjement, og måten dette blir brukt på – er det som skaper konkurransefortrinn, vekst og produktivitet.

Derfor har vi i 2018 jobbet målrettet med å bygge og forsterke en tillitsbasert kultur. Tillitsbasert ledelse er avgjørende for å skape gode prestasjoner. Det handler om en gjensidig tillit mellom ledelsen og medarbeiderne som skapes gjennom opplevelser av troverdighet, respekt og rettferdighet. Når man opplever tillit ønsker man å yte mer tilbake for å styrke tillitsforholdet.

Lederutvikling og hverdagsledelse

Godt lederskap og medarbeiderskap utvikles gjennom relasjoner – og for å utvikle relasjonene må det være tid til å lede. Godt lederskap er ingen enkel oppgave, men vi ser at nøkkelen er tillit. Man må våge å stole på at medarbeidere kan og vil gjøre sitt beste, og legge til rette for at medarbeiderne kan og vil bruke sin kompetanse, initiativ og kreativitet. Vi har i 2018 praktisert månedlige lederforum for alle med personalansvar for å sørge for en felles lederplattform og informasjonsdeling.

 
mennesker.jpg
 

Employer Branding og onboarding

Vi jobber aktivt med å posisjonere oss i markedet og tiltrekke oss de riktige ressursene. Dette gjør vi blant annet gjennom å arrangere ulike tekniske arrangementer, ansette studenter og jobbe målrettet for å vise oss frem som en spennende og attraktiv arbeidsgiver med gode utviklingsmuligheter for talenter.

Godt mottak av nyansatte er viktig. Vi er opptatt av å kommunisere hva vi gjør, hvorfor vi gjør det og hvordan vi jobber – sånn at nye medarbeidere skal forstå hvordan de kan bidra og hva deres bidrag betyr for Ambita.