Ambita har tyngden som skal til for å være rask og fleksibel

 
Mennesker 3.jpg
 

Å forstå brukerne, fokusere på kundene og sikre at prosjekter faktisk løser virkelige problemer, er strategiske valg Ambita har tatt. I 2018 har vi fortsatt arbeidet med å utvide verktøykassen og metodebiblioteket – og testet den på flere spennende prosjekter.


Da IBM lanserte den personlige datamaskinen i august 1981, var ikke bare konkurrentene, men også IBM selv, usikre på om produktet hadde livets rett. Hvis IBM og de andre aktørene allerede på begynnelsen av 80-tallet hadde rendyrket det som i dag er et helt nødvendig fokus for all innovasjon og utvikling, nemlig brukerne, hadde de kanskje klart å forutsi den revolusjonen PC’en har skapt.

Ambita har tyngden som skal til for å tørre å gjøre det IBM gjorde for mer enn 35 år siden; å satse på en tjeneste, et produkt eller løsning som krever ressurser og tung IT-infrastruktur som en mindre aktør kanskje ikke ville hatt anledning til, eller tatt sjansen på.

Samtidig jobber vi på en helt annen måte i dag. Nye metoder øker hastigheten i prosjektene samtidig som risiko minimaliseres og faren for å gå for langt i feil retning, reduseres. Tjenestedesign, Lean Startup og Lean-prosesser er nå rammen rundt mye av utviklingsarbeidet i Ambita. Problemstillinger avdekkes i samtaler med brukerne og prototyper testes og justeres – eller stanses. Målet er en løsning som står i forhold til brukernes utfordring.

Eiendomsoppgjøret er et godt eksempel. Dette er kjernevirksomhet for oss, et område der vi har lang erfaring og mye kunnskap. Når denne prosessen skal digitaliseres bygger vi videre på denne grunnmuren, men jobber effektivt og brukernært med hyppige tester, justeringer og i tett dialog med partnere og kunder. Resultatet er allerede “live”, utviklingen fortsetter og tilbakemeldingene er gode.

 
Mennesker 4.jpg
 

OIAIO er et annet spennende eksempel på en rask og intensiv prosess der løsningen forankres i kundenes behov og funksjonaliteten i stor grad bygges med eksisterende teknologi. OIAIO er en tjeneste som hjelper samboerpar med å få på plass en samboerkontrakt.

Verdiskapningen i Ambita skjer både i den tradisjonelle kjernevirksomheten, blant annet Infolandtjenestene, i datterselskapene Boligmappa og Alva og i prosjekter som Digitalt Eiendomsoppgjør og byggesøknaden.no. Vi har en unik posisjon fordi kvaliteter, kompetanse og kunnskap fra alle deler av organisasjonen til sammen representerer et potensial, og et konkurransefortrinn som vi skal fortsette å realisere i 2019.