Aktiviteter

Ambita har en rekke markedsaktiviteter som er med å synliggjøre selskapet. Vi er med som sponsor og utstiller på sentrale bransjekonferanser i tillegg til at vi kjører egne events og seminarer. Målet er å synliggjøre Ambita som et teknologiselskap som jobber sammen med bransjeaktørene for å skape et bedre og digitalt boligmarked.


Nedenfor har vi løftet frem de viktigste aktivitetene. 


AMBITA AFTER WORK

Sted: Vulkan Arena og Bar Vulkan, Oslo
Tid: 23. august

Ambita After Work
Ambita After Work

Ambita After Work er det største og viktigste arrangementet for Ambita. I 2018 ble konferansen lagt til Vulkan Arena og Bar Vulkan. Arrangementet består av en faglig del på ettermiddagen, med påfølgende terrassefest på kvelden.

Årets program trakk fulle hus med nærmere 400 påmeldte og opp mot 200 deltakere i salen. 53% av deltakerne tilhørte bransjen «eiendom», mens 13,6% tilhørte bank og finans, 6,8 % av stat og kommune, og resten var fordelt på mindre bransjekategorier.

Tilbakemeldingen fra kundene var udelt positiv med en snittscore på 5,13 på en skala 1-6.

Blant foredragsholderne var navn som Grethe Meier, Adm. dir. Privatmegleren og styreleder i Eiendom Norge, Gunnar Robert Sellæg, Partner i Spring Capital, Christoffer Hveem, Konseptutvikling og innovasjon, DNB Eiendom, Frank Jaegtnes, Adm. dir. Elektroforeningen, Tobias Bæck, Co-founder Backen & Bæck og Rune Garborg, Head of Vipps.


WEBINARER

Ambita har gjennom året kjørt en rekke webinarer som bidrar til å øke kjennskap og kunnskap om våre digitale tjenester. Webinarene har vært rettet mot arkitekter og entreprenører, takstmenn, advokater og eiendomsmeglere.


AKTIVITETER MED NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND (NEF)

Ambita har et godt samarbeid med NEF, og deltar aktivt på NEF sine årlige markedsaktiviteter. Våre representanter er tilstede med informasjon og profilering på NEFs fagseminarer og årskonferanser der vi møter eiendomsmeglere fra hele landet. Ambita bidrar med ekspertkompetanse innen kursing og etterutdanning av eiendomsmeglere.


BOLIGKONFERANSEN OG EIENDOM NORGE KONFERANSEN

I regi av Eiendom Norge deltok Ambita på Eiendom Norge konferansen den 15. mars på Hotel Christiania Teater i Oslo. Vi var også med som hovedsponsor med egen stand og aktiviteter på Eiendom Norge og Finans Norge sin boligkonferanse 28. oktober 2018 på Grand Hotel i Oslo. Her hadde vi fokus på vårt bidrag innen digital samhandling mellom banker og meglerforetak. Vi er også sentral deltaker i Eiendom Norges fagforum med våre eksperter innen digital tinglysing og elektroniske eiendomsoppgjør. 


INFOLAND BRUKERKONFERANSER 2018

Sted: 9 lokasjoner omkring i landet: Tønsberg, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Ålesund, Stavanger, Oslo, Gardermoen og Fredrikstad.

Infoland_aktiviteter.png

Ambita arrangerer hvert år brukermøter for de mange hundre kommunene som bruker Infoland som tjeneste for formidling av eiendomsinformasjon. Målet er å bygge en arena for læring og kunnskapsdeling, samt å oppdatere våre brukere om nye produkter og tjenester fra Ambita. Nye tjenesteområder som digitale byggesøknader og Boligmappa ble også presentert.


GEOMATIKKDAGENE

Sted: Stavanger
Tid: 13-15. mars 2018

Geomatikkdagene er en møteplass for alle entusiaster som driver med forvaltning, produksjon og salg av geodata. På dette arrangementet deltar kommuner og statlige virksomheter som bruker geodata og i tillegg mange system og tjenesteleverandører. Dette er en god møteplass for å møte geomiljøene i kommunene og også treffe samarbeidspartnere og se hva Ambitas konkurrenter driver med.


 eKOMMUNE

Sted: Gardermoen
Tid: 18-19. oktober 2018

eKommune er en møteplass for IKT-ansvarlige og ledere i kommune-Norge. Fokus for konferansen er temaer knyttet til digitalisering og forenkling i alle Norges kommuner. Dette er en god arena for å møte beslutningstakere i kommunene og også treffe samarbeidspartnere og se hva Ambitas konkurrenter driver med.


SERVICEKONFERANSEN

Sted: Bergen
Tid: 8-9- november 2018

Denne konferansen er har fokus på de tjenestene kommunen tilbyr innbyggerne sine. På Servicekonferansen deltar mange fra kommunenes Servicetorg som har den daglige og personlige kontakten med kommunens innbyggere, men også noen beslutningstakere deltar. Dette er en god anledning for å treffe de personene som jobber direkte med Infoland og våre informasjonsprodukter.


BOLIGMAPPA FROKOSTMØTE

Sted Solli Plass (Kverneriet)
Tid:
Frokostmøte 24. oktober 2018

Hvordan skaper vi en tryggere bolighandel? Kjør debatt!

Boligmappa arrangerte et frokostmøte onsdag 24. oktober med en imponerende liste over debattanter; Carl O Geving, Christian Dreyer, Cecilie Aasak Oftedahl, Forbrukerrådet og Morten Andreas Meyer, Huseiernes landsforbund. Temaet for frokostmøtet var debatt knyttet til hvordan man kan skape en tryggere bolighandel. Under er debattpanelet avbildet.

Boligmappa Frokostmøte_01 (3 of 8).jpg

DN FINTECH

Sted: Oslo Radisson SAS Radisson Blu Scandinavia
Tid: 6. november 2018

fintech_1.jpg
fintech_2.png

I samarbeid med DN var Ambita tilstede med stand og aktiviteter på den store Fintech konferansen i regi av DN. Målet er å synliggjøre Ambitas løsninger for bank- og finansmarkedet - både med digital tinglysing og automatisering av boliglånsfinansieringen fra søknad til utbetaling.


DATADREVET SALG, MARKETING OG KOMMUNIKASJON

Med introduksjonen av Hubspot som salgs- og marketing verktøy har Ambita fått økt tilgang på data og bedre innsikt i effekten av salgs- og markedsarbeidet. Vi ser en jevn økning i antall besøk på nettsiden vår, og trafikken i digitale kanaler henger tett sammen med det generelle trykket vi har i markedet.

I kommunikasjonsarbeidet har vi ønsket å fortelle historier knyttet til digitalisering av eiendomsmarkedet der Ambita er et ledende teknologiselskap som jobber for å skape fremtidens eiendomsmarked. Vi har løftet frem aktuelle kundecaser og produsert saker der vi fremhever viktigheten av tett bransjesamarbeid for å få til en bedre og mer effektiv samhandling mellom aktørene. Vi har jobbet bevisst med å synliggjøre hvordan Ambita jobber for et mer effektivt og transparent eiendomsmarked basert på smart bruka eiendomsdata og ny teknologi – på tvers av våre selskaper.