Administrerende direktør har ordet

 
Stig W. Seljeseth, adm. dir. i Ambita

Stig W. Seljeseth, adm. dir. i Ambita

 

Etter 30 år med digitalisering og utvikling av løsninger bygget på eiendomsdata, er Ambita bedre posisjonert for fremtiden enn noen gang.


Hvis data er den nye oljen, må det være lov å hevde at Ambita er en av de store aktørene, både oppstrøms og nedstrøms. Våre løsninger henter data fra de fleste av landets kommuner, Kartverket, Geodata og Statistisk sentralbyrå. Og vi foredler denne informasjonen i løsninger som gjør den verdifull for aktører innen eiendomsbransjen, bank og finans, bygg og anlegg, media, advokatbransjen, og i privatmarkedet.

En historie som går 32 år tilbake, har gitt Ambita en størrelse, muskler, erfaring og kunnskap som gir oss et unikt utgangspunkt for å bidra i digitaliseringen av det norske samfunnet.

Vi har en sunn, eksisterende kontantstrøm fra godt etablerte tjenester og produkter. Vi har tillit i bransjene der vi har tilført verdi, og bidratt til å effektivisere eksisterende prosesser - både som utvikler og som brobygger mellom de enkelte aktørene.

Med en solid IT-infrastruktur har vi en grunnmur å bygge løsninger på som vi i fjor migrerte til skyen med alle fordelene det innebærer. I tillegg har vi et sterkt fagmiljø med fokus på kompetanseutvikling som gjør oss til et attraktivt sted å jobbe.

Men kanskje aller viktigst; vi har ressursene og viljen til å forandre oss når vi må.

Det blir viktigere og viktigere å utfordre oss selv, stille spørsmål ved vedtatte sannheter og snu både forretningsmodeller og metodikk på hodet. For det er lenge siden det gikk an å skape verdier ved å fortelle markedet hva de trenger, med utgangspunkt i hva det er realistisk for oss å levere.

Dette er helt grunnleggende innsikt for Ambita når vi foredler verdiene som rådataene representerer. Uten brukerfokus og kunnskap om hva markeder, kunder og forbrukere faktisk har behov for, er det vanskelig, om ikke umulig, å skape kundeverdi.

De siste årene har Ambita satt i gang flere prosjekter der målet både er å utfordre oss selv, og å avdekke hvordan vi kan tilfredsstille brukerbehov i fremtiden. Her handler det om utvikling i tett dialog med kundene, og å teste idéer før de blir så kostbare at de ikke kan forkastes.

Når vi finner løsninger vi tror på, kan vi satse og bidra med vår lange erfaring for å utvikle, kommersialisere og drifte nye løsninger - ofte sammen med samarbeidspartnere der det er naturlig for å sikre utvikling og vekst hos våre kunder. Dette gjør oss godt posisjonert for fremtiden.