AMBITA årsrapport 2018

poycdkpe8kq-oliur-rahman_CMYK.jpg

Nøkkeltall

Ambita-motoren fungerer!

Administrerende direktør har ordet

Etter 30 år med digitalisering og utvikling av løsninger bygget på eiendomsdata, er Ambita bedre posisjonert for fremtiden enn noen gang.

bflyp-vpooi-paul-gilmore.jpg
 

Vi lærer – og lykkes

Både kundebehov og markeder er i endring. Derfor er også Ambita i endring.

 

Ambita har tyngden som skal til for å være rask og fleksibel

 
_JOA7572-Edit.jpg

Årsregnskap

Styrets årsberetning, regnskapet og revisjonsberetning for 2018